Aktualności
Zebranie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
zebranie

W dniu 12 stycznia 2017 r. odbyła się narada Wójta Gminy Maków Jerzego Stankiewicza z dyrektorami placówek oświatowych,  na której omówiono plan sieci szkół prowadzonych przez Gminę Maków w związku z reformą systemu oświaty. Ponadto poruszono temat organizacji ferii zimowych 2017 w szkołach oraz organizację XXIII Makowskiego Karnawału.

Czytaj całość
 
Makowskie kolędowanie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Kolędowanie 2017

>>>GALERIA<<<

Tradycją stało się już , że w pierwszych dniach Nowego Roku odbywają się koncerty kolęd w wykonaniu makowskiej Orkiestry Dętej. Tak też i w tym roku, 6 stycznia – w Święto Trzech Króli, w makowskim kościele pw. Św.Wojciecha, odbył się taki koncert, a orkiestrę poprowadził Pan Marian Chmielewski. Muzycy zaprezentowali kilkanaście najpopularniejszych kolęd w wersji instrumentalnej oraz wokalnej w wykonaniu solistów - członków orkiestry. Koncert, jak zwykle te spotkał się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem ze strony naszych mieszkańców, którzy licznie wzięli w nim udział.

 
WYKAZ Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W ROKU 2017

Na podstawie art. art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r,o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 poz 782) Urząd Gminy w Makowie podaje do publicznej wiadomości, że w roku 2017 przeznacza do sprzedaży grunty rolne w drodze przetargowej:

Nieruchomość rolną nie zabudowaną, położoną w obrębie Jacochów gmina Maków oznaczoną w ewidencji gruntów numerami działek: 36 o powierzchni 0,48 ha, 68 o powierzchni 1,20 ha, 115 o powierzchni 0,15 ha, której stan prawny jest uregulowany w księdze wieczystej KW LD1H 00035730/9, prowadzanej w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach – Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wymienione działki położone są w obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego fragment wsi Jacochów gminy Maków, w terenie oznaczonym symbolem 2.13 R – teren rolny.

Nieruchomość rolną i leśną zabudowaną, położoną w obrębie Sielce gmina Maków oznaczoną w ewidencji gruntów numerami działek: 52 o powierzchni 0,34 ha, 73 o powierzchni 0,35 ha, 340 o powierzchni 2,59 ha, której stan prawny jest uregulowany w księdze wieczystej KW LD1H 000158812/2, prowadzanej w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach – Wydział Ksiąg Wieczystych. Działki oznaczone numerami: 52 i 73 stanowią las.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Maków , obręb Sielce – część działki o numerze 340 położona jest w terenie oznaczonym symbolem 7.03 RMAj – teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Postały teren położony jest poza obszarem planu zagospodarowania przestrzennego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanej nieruchomości w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winni w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

Jeżeli sprzedaż nie nastąpi w ramach cytowanych wyżej uprawnień, powyższa nieruchomość zostanie rozdysponowana w trybie przetargu publicznego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o warunki nabycia nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych i inne podmioty określone w art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r poz. 2052).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Maków – pokój Nr 5

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 456
EnglishFrenchGermanRussianSpanishLatvianLithuanianEstonian

Spacer

Wirtualny spacer
 
warto wiedziec

Inwestycje

Inwestycje

Oświata

Gimnazjum SP Wola Makowska
SP MAków

Wywóz odpadów

 

Wywóz odpadów 2017

 

Gościmy