Inwestycje zrealizowane w 2021r.

PIERWSZY NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

turniej piłki halowej2022

W dniu 7 stycznia br. na hali sportowej Makowskiego Centrum Kultury po raz pierwszy rozegrany został Nocny Turniej Piłki Nożnej Halowej. Zainteresowanie tym przedsięwzięciem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Lista  uczestników wypełniona była  już po 5 godzinach od ogłoszenia turnieju.W turnieju udział wzięło 16 drużyn z całego województwa przy zachowaniu zasad i reżimów sanitarnych  obowiązujących w związku z pandemią.

Poziom rozgrywek był naprawdę na wysokim poziomie. O bezpieczeństwo zawodników zadbali niezawodni medycy z MEDI TRANS. Wielkie brawa należą się również dla bardzo dobrej obsady sędziowskiej.

Zawody te nie odbyłyby się również bez wsparcia z zewnątrz. Dlatego bardzo dziękujemy w szczególności naszym partnerom: AGARIS, SPGJ, EL-ROM.

Końcowe wyniki turnieju:

 1. miejsce - Zjednoczone Emiraty Bielawskie Zduny
 2. miejsce - Manchatan Nowy Kawęczyn
 3. miejsce - Wczorajsi
 4. miejsce - KS Olimpia Oporów

Najlepszy Zawodnik: Michał Warda (Zjednoczony Emiraty Bielawskie Zduny)

Najlepszy strzelec: Czarek Dominiak (Wczorajsi)

Najlepszy bramkarz: Mariusz Lewandowski (Manchatan Nowy Kawęczyn)

Dziękujemy również wszystkim drużynom uczestniczącym w turnieju:

KS Olimpia OPORÓW

OSP MAKÓW

Wczorajsi

Zjednoczone Emiraty Bielawskie Zduny

Agaris

Dębowa FC

OSP Soccer Stachlew

Olympic Słupia

FC Łaguszew

BALONIK- Morsi Wola Makowska

Manchatan Nowy Kawęczyn

Zakręcony Bełchów

Golden Boys

Trans Święte

LUFAGOL

RTS Czerwonka

W dniu 6 stycznia br.– w Święto Objawienia Pańskiego zwane też Świętem Trzech Króli, w makowskim kościele pw. Św. Wojciecha odbył się koncert kolęd w  wykonaniu makowskiej Orkiestry Dętej i solistów, który  poprowadził Pan Marian Chmielewski. Koncerty te stały się już tradycją, i podobnie jak w latach poprzednich spotkały się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem ze strony słuchaczy, którzy licznie wzięli w nich udział. Koncerty kolęd odbyły  sie również w kosciołach w Pszczonowie i Stachlewie

4 stycznia 2021r. był  pamiętną datą  dla władz gminy Maków, pracowników odpowiedzialnych za projekt, jak i pracowników Gminnego Żłobka w Makowie. To właśnie tego dnia uruchomiony został Pierwszy Żłobek w Gminie Maków. Ciocie przeżywały ogromny stres, czy dzieciaki nas polubią, czy poradzimy sobie z ogromną odpowiedzialnością,  jaką jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, nauką i kształceniem najmłodszych mieszkańców gminy Maków. Rodzice,  z pewną dozą ostrożności, pełni obaw i łez w oczach, zostawili nam dzieci. Pierwsze tygodnie były ciężkie, adaptacja dawała się dzieciom we znaki, rodzicom również. Natomiast potem było już tylko lepiej. Dzieci chętnie przychodziły do żłobka i nie chciały z niego wychodzić. Świętowaliśmy pierwsze ważne daty w ich życiu np. Dzień Babci i Dziadka. W lutym odbył się Bal Karnawałowy. Dzieci przebrane za przeróżne postacie, świetnie się bawiły. Maj był miesiącem rozmów o rodzicach, swojej rodzinie. Maluchy przygotowały przepiękne laurki na Dzień Mamy i Taty oraz nauczyły się wierszyka dla swoich rodziców. Jednak najważniejszym wydarzeniem w żłobku było zakończenie roku dla siedmiorga podopiecznych, odchodzących do przedszkola. Dzieci  z grupy Żabek, pod czujnym okiem cioć ćwiczyły, aby pozytywnie zaskoczyć swoich rodziców. Nasze Żabki dały z siebie 100%  i wszyscy byli pod wrażeniem ich występu.  Z rąk Pana Wójta otrzymały dyplomy ukończenia żłobka oraz drobne  prezenty. We wrześniu dołączyły do nas nowe maluchy i zaaklimatyzowały się bardzo szybko. Powstała pierwsza w naszym żłobku Rada Rodziców, która swoim ogromnym zaangażowaniem w życie placówki włączyła się w Jarmark Bożonarodzeniowy i pozyskała środki na nowe zabawki.

Jako dyrektor żłobka pragnę podziękować Panu Wójtowi Gminy Maków – Jerzemu Stankiewiczowi  i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Maków za to, że uwierzyli we mnie i powierzyli mi tak odpowiedzialne stanowisko. To dzięki Wam i waszej pomocy żłobek tak dobrze funkcjonuje. Pragnę podziękować również pracownikom Gminnego Żłobka w Makowie za Wasze zaangażowanie, pracowitość i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków. To dzięki Wam dzieciaki uwielbiają chodzić do żłobka i nie chcą z niego wychodzić. Dziękuje za pokłady cierpliwości do dzieci, prowadzenie ciekawych oraz różnorodnych zajęć. A największe podziękowania należą się Rodzicom, którzy zdecydowali się zapisać dzieci do naszej placówki. Pozdrawiamy serdecznie naszych pierwszych absolwentów – mamy nadzieję, że pobyt w żłobku ułatwił Wam pójście do przedszkola.

My ze swojej strony obiecujemy, że nigdy tego zaufania nie zawiedziemy.

                                            Z poważaniem

                                                                                     Monika Pietrzak

                                                                  Dyrektor Gminnego Żłobka w Makowie

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje, że od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyjmował nowe wnioski i wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze ( np. na nowonarodzone dzieci). GOPS będzie prowadził postępowania wszczęte na wnioski złożone do 31 grudnia 2021 r. , zaś do 31 maja będzie realizował wypłaty świadczeń przyznanych na wnioski złożone przed 1 stycznia 2022 r. 

Informacja GOPS na temat dodatku osłonowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje, że od 4 stycznia 2022 r. na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej będą przyjmowane wnioski na dodatek osłonowy. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wyższy dodatek osłonowy może otrzymać gospodarstwo w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Jednak w tym przypadku, konieczny jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Podwyższony dodatek wynosi odpowiednio:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy  przysługuje osobom za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy osoba złoży wniosek  później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski złożone  po 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu 46 831-22-90 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Wniosek do pobrania

Mamy przyjemność poinformować, że Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie podpisał umowę z Ministrem Zdrowia na kontynuację realizacji zadania zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w zakresie zadania nr 2 pn. Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących, Celu Operacyjnego nr 4: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.

Zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2022 zaplanowane do realizacji przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie są skierowane do rolników, leśników, weterynarzy, pracowników służb mundurowych, jak również do wszystkich osób, które mogą być potencjalnie narażone na szkodliwe czynniki biologiczne obecne w środowisku pracy, miejsca zamieszkania czy rekreacji.

W ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, uczestnicy programu będą mogli bezpłatnie wykonać następujące badania:

 1. badania serologiczne w kierunku boreliozy metodą ELISA w klasie IgM i IgG;
 1. badania serologiczne w kierunku boreliozy metodą Western Blot w klasie IgM i IgG;
 1. badania serologiczne w kierunku toksoplazmozy metodą ELFA w klasie IgM i IgG oraz awidność IgG u osób dodatnich w klasie IgG;
 1. badania serologiczne w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) metodą ELISA w klasie IgM i IgG lub badania poziomu przeciwciał klasy IgG u osób zaszczepionych przeciw KZM.

W zakresie badań środowiskowych, uczestnicy będą mieli możliwość bezpłatnego wykonania badań kleszczy oraz gleby:

 1. badania kleszczy usuniętych ze skóry na obecność bakterii Borrelia burgdorferi (czynnika etiologicznego boreliozy) oraz Borrelia miyamotoi;
 1. badania próbek gleby (z pól uprawnych, ogrodów, tuneli, sadów) w kierunku wykrywania żywych jaj pasożytów jelitowych: Trichuris spp. Ascaris spp. i Toxocara oraz bakterii Salmonella, a także oznaczanie ogólnej liczby bakterii, w tym fekalnej grupy coli.

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie: www.npz.imw.lublin.pl

oraz pod numerem telefonu +48 81 71 84 555.

W Szkole w Dąbrowicach nie brakuje utalentowanych uczniów. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna wcześnie rozpoznaje i rozwija talenty młodych mieszkańców Dąbrowic, Krężc oraz Skierniewic. Proces wspierania uzdolnień zaczyna się już w oddziale przedszkolnym (w roku szkolnym 2020/2021 uzyskaliśmy certyfikat Przedszkole Talentów) i trwa poprzez edukację wczesnoszkolną i etap klas 4-8.

Szkoła w Dąbrowicach przygotowuje do aktywnego  uczestnictwa w życiu społecznym, troszczy się o kształcenie postaw proekologicznych swoich uczniów. Rezultatem oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły w tym zakresie jest spektakularny sukces ucznia klasy 6, Adriana Tarnowskiego, który został laureatem III Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM” pn. „Tworzymy błękitno-zieloną sieć”. Adrian zajął I MIEJSCE w kategorii SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 6-8; organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Opiekę merytoryczną sprawowała p. Aneta Małczak. Konkurs polegał na wykonaniu projektu domu/budynku ekologicznego z uwzględnieniem elementów zaliczanych do tzw. błękitno-zielonej infrastruktury, takich jak: „zielone dachy”, „zielone ściany”, „ogrody deszczowe”, „ogrody kieszonkowe”, „zielone przystanki”, itp., zaprojektowanych dla wybranego budynku prywatnego, obiektu publicznego lub całego terenu/miasta/miejscowości.

Kształcenie literackie i językowe to również mocna strona dąbrowickiej edukacji.

Uczennica 7 klasy, JULIA KOWALCZYK, została laureatką I miejsca w 10 edycji powiatowego konkursu literackiego PAPIERÓWKA; organizatorem konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach. Nagrodzona praca Julki nosi tytuł „Nie ma się czego bać - Świat w którym żyjemy”; opiekunem konkursu na poziomie szkoły była p. Małgorzata Tarnowska - nauczycielka języka polskiego i zarazem wychowawczyni utalentowanej uczennicy. Warto podkreślić, że Julka pasjonuje się tworzeniem prozy i poezji, opisuje piękno przyrody ojczystej startując z sukcesami w konkursach literackich organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody.

W niedzielę 12.12.2021r. w hali MCK w Makowie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ludowych Zespołów Sportowych w tenisie stołowym. Zawody otworzył pan Sławomir Supera z Rady Wojewódzkiej, koordynator do spraw sportowych Powiatu Skierniewickiego.
W półfinałach kobiet spotkały się drużyny UKS Agaris Maków - MG LKS Zelów oraz ULKS Kusy Łobudzice - UKS Agaris II Maków. W finale ULKS Kusy Łobudzice pokonał 3-1 UKS Agaris Maków, a w meczu o III miejsce Zelów pokonał UKS Agaris II Maków 3-0. W I drużynie Makowa wystąpiły Anna Caban i Marta Stopińska, a w II drużynie - Monika Jacczyk, Magdalena Krupa i Patrycja Strojek.
W półfinałach mężczyzn UKS Agaris Maków pokonał GLKS Szczerców 3-0, a MLUKS Brzeziny również 3-0 pokonał UKS Agaris II Maków. W finale UKS Agaris Maków wywalczył zwycięstwo 3-2 z MLUKS Brzeziny. W meczu o III miejsce GLKS Szczerców wygrał 3-0 z UKS Agaris II Maków. W pierwszej drużynie Makowa wystąpili Michał i Witold Uzarczykowie oraz Piotr Minkus, a w drugiej - Adam Cegielski, Stanisław Zbudniewek i Jan Ceroń.
Puchary i medale wręczali Wójt Gminy Maków pan Jerzy Stankiewicz oraz pan Sławomir Supera - Rada Wojewódzka LZS w Łodzi. Organizatorami turnieju byli Rada Wojewódzka LZS w Łodzi, Rada Powiatowa LZS w Skierniewicach, Makowskie Centrum Kultury oraz UKS Maków.
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

W sobotę 11.12.2021r, w hali sportowej MCK Maków odbył się turniej tenisa stołowego "Makowska Gwiazdka". Turniej otworzył Wójt Gminy Maków, pan Jerzy Stankiewicz. Makowska Gwiazdka to turniej organizowany już ponad 20 lat. Biorą w nim udział dzieci i młodzież z Gminy Maków oraz najbliższej okolicy. W turnieju wystąpiło 8 dziewcząt i 11 chłopców. Turniej rozegrano w grupach wiekowych, a zawody zakończył turniej open. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy, medale oraz nagrody. Były również słodycze. Nagrody ufundowała Gmina Maków. Wyniki: