calosc logo stowarzyszenia

Gminy Maków napisała wnioski dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zadania pn.:

„ Wyposażenie grupy paradnej”. W ramach projektu zostanie zakupionych 50 kompletów strojów dla grupy paradnej oraz buty do tańca Nowe stroje odświeżą wizerunek grupy paradnej i pozwolą godnie reprezentować Gminę Maków, Orkiestrę Dętą jak i. Ochotniczą Straż Pożarną,

Wartość zadania : 22 500,00 zł 

Dofinansowanie : 20 000,00

„Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy Ochotniczej  Straży Pożarnej w Makowie”. Na budynku OSP w Makowie zostaną zamontowane 24 panele fotowoltaiczne o mocy 6, 72 kWp. Montaż paneli pozwoli znacznie zmniejszyć koszt wykorzystywania energii, co przyczyni się do wzrostu zainteresowania korzystania z budynku.

Wartość zadania : 37 628, 16 zł

Dofinansowanie :  33 333,00 zł

Projekty te uzyskały wsparcie z Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania GNIAZDO w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i w dniu 18.02.2019r podpisano umowy o finansowanie projektów