Najważniejsze inwestycje w 2018 roku

4 579 437 zł - instalacje solarne i wymiana pieców;
4 000 000 zł - budowa hali sportowej w Makowie;
1 635 005 zł - budowa stacji uzdatniania wody dla Słomkowa, Świętego, Jacochowa i Pszczonowa, budowa oczyszczalni dla szkół w Słomkowie, Woli Makowskiej i Świętem;
2 992 280 zł - budowa boiska piłkarskiego wraz z wielofunkcyjną strefą aktywności;
• 270 000 zł - budowa łącznika między halą sportową a budynkiem gimnazjum;
• 250 000 zł - wymiana oświetlenia ulicznego: 100 000 zł Dąbrowice-Krężce (za 2017r.), 120 000 zł Wola Makowska-Sielce, 30 000 zł Słomków;
• 50 000 zł - dobudowa oświetlenia ulicznego: Dąbrowice, Maków-Kolonia, Pszczonów, Maków - dokumentacja;
• 331 246 zł - zagospodarowanie stawów w Pszczonowie (ochrona źródeł Borówki);
• 320 000 zł - przebudowa ul. Źródlanej w Krężcach;
• 235 075 zł - budowa wodociągu do Zwierzyńca i w Świętych Laskach;
• 30 000 zł - wykonanie ujęcia wód podziemnych, otwór awaryjny w Słomkowie;
• 80 000 zł - termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Makowie;
• 90 000 zł - zakup gruntów w Słomkowie;
• 20 000 zł - wykonanie dokumentacji na budowę drogi leśnej Maków-Krężce;
• 20 000 zł - dobudowa chodnika w Sołectwie Święte-I etap-dokumentacja;
• 30 000 zł - opracowanie dokumentacji na modernizację drogi w miejscowości Dąbrowice (od skrzyżowania do szkoły podstawowej);
• 30 000 zł - przebudowa drogi Maków-Maków-Kolonia-Wola Makowska-dokumentacja;
• 50 000 zł - remont drogi dojazdowej w Sołectwie Święte-dokumentacja;
• 169 000 zł - termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pszczonowie;
• 12 000 zł - klimatyzacja w OSP Pszczonów;
• 30 000 zł - dobudowa tarasu w OSP Jacochów;
• 5 406 zł - termomodernizacja budynków oświatowych (dokumentacje, audyty);
• 50 000 zł - utworzenie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Jacochów, Sielce, Krężce, Słomków;
• 270 000 zł - remonty bieżące dróg: Jacochów-Pszczonów Trakt, Słomków Borowiny-Za Górą, Święte Górka – wydatki bieżące;
• 75 000 zł - przebudowa świetlicy OSP Wola Makowska (LDG Gniazdo);
• 150 000 zł - zagospodarowanie terenu pomiędzy szkołą a strażnicą OSP w Woli Makowskiej;
• 19 131 zł - renowacja i doposażenie kompleksu sportowego Orlik 2012