Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2022

Szanowni Mieszkańcy Gminy MAKÓW

”EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Maków odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od  właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

19.05.2022 r. – Sielce Lewe, Sielce Prawe.

20.05.2022 r. – Wola Makowska.

24.05.2022 r. – Maków-Kolonia ulice; Akacjowa, Wiosenna, Zagajna, Maków ulica Dworska.

25.05.2022 r. – Maków ulice; Brzosty, Łąkowa, Zwierzyniec.

26.05.2022 r. – Maków ulice; Akacjowa, Graniczna,  Kasztanowa, Kwiatowa, Jarzębinowa, Krężce ulica Sportowa,

27.05.2022 r. – Maków ulice; Górska, Kolejowa, Malinowa, Ogrodowa, Maków-Kolonia ulica Ogrodowa.

30.05.2022 r. – Maków ulice; Główna, Kapkaz (wystawienie gabarytów do drogi dojazdowej), Sosnowa, Święte     Nowaki. 

31.05.2022 r. – Święte Laski

27.06.2022 r. – Słomków.

29.06.2022 r. – Jacochów, Pszczonów.

30.06.2022 r.-   Dąbrowice.

01.07.2022 r.-   Krężce.

Osoby posiadające zbędne odpady wielkogabarytowe winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane w ilościach wskazujących na pochodzenie z gospodarstwa domowego z konkretnej nieruchomości:

 • meble i odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łózka, fotele, elementy stolarki ,okna, dywany, wykładziny)
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, radia, drukarki, odkurzacze, telewizory, monitory w całości)
 • zużyte opony od samochodów osobowych (do 8 szt.)

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, poprzez wystawienie na drodze dojazdowej do drogi głównej. Informujemy, iż w zbiórce zabierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe, które  rodzajem lub wielkością nie mogą być odebrane w inny sposób.  Drobne odpady komunalne, które ze względu na rodzaj lub ilość nie mieszczą się  w pojemnikach do selektywnej zbiórki można oddawać bezpłatnie, przez cały rok osobiście w  Punkcie Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się -Zakład/Instalacja Julków.

Rodzaje odpadów, które nie będą zabierane:

 • gruz
 • kamienie
 • odzież, buty
 • szkło luzem
 • materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, wełna mineralna, papa )
 • odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, punktów usługowych, gospodarstw rolnych
 • odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione( np. papa)
 • obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach itp.
 • posegregowane drobne odpady komunalne zgromadzone w workach, które można oddać w PSZOK

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje  pod numerem telefonu 46 / 833-33-34

 

ŚWIADOMY UDZIAŁ W PRAWIDŁOWEJ ZBIÓRCE ODPADÓW CHRONI WSPÓLNIE NASZE NATURALNE ŚRODOWISKO, a oddane przez Państwa odpady komunalne do recyklingu, pozwalają wypełnić złożoną przez Państwa      deklaracje selektywnej zbiórki odpadów i osiągnąć prawidłowy poziom recyklingu w gminie.

 

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Zbiorniki bezodpływowe

Wójt Gminy Maków zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Maków o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do tut. Urzędu lub bezpośrednio do sołtysa wsi w terminie do 31 sierpnia 2016.
W związku z art.3 ust.3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 250), Gmina Maków ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni.
W związku z powyższym prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie zgłoszenia.
Druk zgłoszenia dostępny u Sołtysa wsi lub na stronie internetowej Gminy Maków www.gminamakow.info zakładka Zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie.
W przypadku nie złożenia zgłoszenia Wójt Gminy Maków będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia czy posiada zbiornik na nieczystości płynne.
Jednocześnie informujemy, że w razie przeprowadzenia kontroli dotyczącej zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.
Podstawa prawna: art.6 ust.1, art.9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 250).Wójt Gminy Maków
(-) Jerzy Stankiewicz
 

 
Wykaz adresów dla firm mających pozwolenie na opróżnianie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Maków 
 

„PPHU STRAŻAK" Albert Bogusiewicz, Bartniki ul. Miodowa 214, 96-332 Radziwiłłów Mazowiecki
Telefon: 508 286 502 


 „WOD - KAN” SP. z o. o.
Mokra Prawa 30
96-100 Skierniewice

46 833-38-08


 

 Wykaz adresów dla firm mających pozwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Maków (szamba)
 
Nazwa firmy Kontakt Cennik
Firma Usługowo-Handlowa „ROMEX”
Mokra Lewa 21,
96-100 Skierniewice
Romanowski Mirosław
(Beczka 17m3)

 (46)833-18-15
 609 846 211
 Maków, Wola Makowska, Dąbrowice, Krężce -27zł/1m3;
 Słomków,  Jacochów, Święte, Pszczonów– 32,40zł/1m3
 „PPHU STRAŻAK”
Albert Bogusiewicz,
Bartniki ul. Miodowa 214,
96-332 Radziwiłłów Mazowiecki
(Beczka 10m3
Beczka  20m3)
 508 286 502  Ścieki bytowe(szamba)-19zł/1m3

 Oczyszczalnie przydomowe  do 2,5m3-150zł
 PHU Papiewska Agnieszka
ul. Łowicka 6
95-047 Jeżów
(Beczka 10,5m3)
(Beczka 25m3 dla firm)
 695 077 552
 603 431 904
-P. Grzegorz
 200zł za beczkę 10,5m3
 „WOD - KAN” SP. z o. o.
Mokra Prawa 30
96-100 Skierniewice
(Beczka do 2,5m3 lub do 6m3)
 46 833-38-08  Beczka do 2,5m3- 74,52zł
 Beczka 6m3 (ma licznik) tzn. do 4m3 -119,23zł;
 do 5m3 – 149,04zł;
 do 6m3 – 178,84 zł
 Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Lipce Reymontowskie
ul. Targowa 2
96-127 Lipce Reymontowskie
(Beczka 3m3)
 46 831-61-16

 509 373 686
 130zł (liczona za godzinę -zależy od czasu potrzebnego na   dojazd + czas opróżniania zbiornika)
 Artur Foks
Wola Makowska 28A
96-124 Maków
(Beczka 3,5m3)
 696 403 526  120zł za beczkę
 Paradowski Piotr
Sierakowice Prawe75
(Beczka - 5m3)
 602 790 464  150zł za beczkę