Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

>>POBIERZ<<

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PROJEKT

Zarządzenie nr 15/2022 Wójta Gminy Maków z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2022 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Maków

ZARZĄDZENIE

Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Maków z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Załączniki

Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Maków z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

ZAŁĄCZNIKI

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
projektu Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Treść sprawozdania

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Maków z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2020 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Maków

>>>POBIERZ<<<