Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Maków z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

ZAŁĄCZNIKI

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
projektu Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Treść sprawozdania

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Maków z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2020 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Maków

>>>POBIERZ<<<

Zarządzenie nr 87 Wójta Gminy Maków z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku
zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

>>>Załączniki<<<

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi"

>>SPRAWOZDANIE<<

PROJEKT

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MAKÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2020 ROK

PROJEKT

Zarządzenie Nr 3/2019

Wójta Gminy Maków

z dnia 18 stycznia 2019r

w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Maków

>>>ZARZĄDZENIE<<<