Świadczenie „Dobry start” przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia oraz do 24 roku życia, w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Wniosek będzie można złożyć od 1 lipca online ( przez stronę Ministerstwa Rodziny : empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną ( wersja papierowa) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie , ul. Główna 3.

Formularz wniosku będzie wydawany przez GOPS. Druk dostępny jest także na stronie Ministerstwa Rodziny: https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/1.pdf   i https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/SDS_1Zv3.pdf

Podstawa prawna : Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1061 )