W dniu 16 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbyła się uroczystość obchodów 100 – lecia powstania szkoły w Woli Makowskiej. To Święto  łączy w sobie zapisane kartki 100-letnich wydarzeń szkoły. W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To kolejne dzwonki, dni, miesiące i lata napędzają machinę szkolnego świata. W tę niezwykłą perspektywę wpisują się także wydarzenia niepowszednie, dzięki którym możliwe jest dokonanie oglądu, zbudowanie refleksji nad pracą własną i szkoły. Do takich wydarzeń należy jubileusz. Każdy, kolejny jubileusz cyklicznie i starannie zbiera informacje o historii szkoły i jej dorobku. Ten dorobek to praca wielu osób - grona pedagogicznego, uczniów, pracowników administracji i obsługi.

100 lat spWola MakowskaPokaż galerie

 

Dzisiejsza uroczystość jest próbą weryfikowania owego dorobku, próbą jakich wiele w swojej biografii przeżywa każda szkoła. Jest także okazją do osobistego zmierzenia się z jej tradycją, systemem wartości i wypracowaną renomą.

Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością, a   szkoła w Woli Makowskiej nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów, ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm    i serce. Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby  twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się  stworzyć Szkołę taką, jaką widzimy dzisiaj – przyjazną, kolorową i otwartą na nowe.                         

Nie sposób wymienić  wszystkich osób, nie sposób wyliczyć także tego, co zrobili dla szkoły. Nazwiska wielu z nich widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym. Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli się na kartach historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali i wspierali. 

 Dzisiejszy dzień jest też świętem wspomnień absolwentów - przywoływania w pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli, ale także świętem wzruszeń. Powrót do szkoły to bowiem powrót do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia.

Współczesna szkoła jest niewątpliwie inna. Obiektywnie musimy przyznać, że  wiele zmieniło się przez ten czas. Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. O wielu, wydaje się, że już zapomnieliśmy. Jednak dźwięk szkolnego dzwonka przypomina je ponownie. Dlatego ze szczególnym wzruszeniem myśleć dziś będziemy o tych pedagogach, absolwentach i pracownikach szkoły,  którzy odeszli. Pomimo, iż już ich nie ma wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad. Ślad swojego istnienia. Na przestrzeni lat szkoła zmieniała swoje oblicze, strukturę, W istocie jednak pozostała taka sama - jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia.Dzisiejsza uroczystość przypomina, że w naszej szkole najważniejszy zawsze był i jest uczeń, duszą Szkoły – nauczyciel, a dumą – jej absolwenci.             

       Pragnę wyrazić uznanie dla każdego wysiłku pierwszych kierowników i dyrektorów tej szkoły

Od początku istnienia szkoły funkcje kierownika i dyrektora pełniło  9 osób.

  1. Zofia Skorupka – 1917-1919
  2. Ignacy Psyk  1927 – 1966
  3. Zofia Caban - 1966 – 1968
  4. Władysław Podkoń 1968 – 1977
  5. Jadwiga Podkoń 1977 – 1978
  6. Teresa Struska 1978 – 1987
  7. Stefania Szymczak 1987 – 1997
  8. Piotr Gradowski 1997 – 2003
  9. Elżbieta Kamińska 2003 – nadal

  Każde zmiany na stanowisku kierowniczym korzystnie wpływały  na jakość pracy szkoły oraz jej wizerunek.