W czwartek, 21 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego wraz z wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę Hali Sportowej w Makowie. Na wstępie uroczystości, wprowadzono sztandary szkół z terenu Gminy Maków oraz odśpiewano hymn państwowy. Po powitaniu zaproszonych gości, społeczności szkolnej oraz mieszkańców gminy przez Pana Wójta Jerzego Stankiewicza, przystąpiono do właściwej części ceremonii. Pani Aneta Kowalczyk – prowadząca uroczystość odczytała treść Aktu Erekcyjnego. Następnie Wójt Gminy, zaproszeni goście oraz przedstawiciele środowisk szkolnych dokonali uroczystego podpisania Aktu Erekcyjnego, który został zamknięty w stalowej tubie wraz z ostatnim numerem gazety Wieści z Gminy.

Po przemówieniach gości odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie i uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie. Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie budowanej hali. Ksiądz Wikariusz Grzegorz Krupa odmówił okolicznościową modlitwę i poświęcił tubę z Aktem Erekcyjnym. Następnie w fundamenty hali wmurowano kamień węgielny.
Uroczystość miała podniosły charakter i uświetniona została obecnością szanownych gości: Mieczysław Jurczak – Prezes Zarządu Firmy ROSA-BUD, Jan Wach – Prezes Zarządu Firmy ELIN, Andrzej Szewczyk – Wiceprezes Firmy EKOENERGIA, Dominik Dudek oraz Łukasz kędziora – projektanci budynku hali sportowej, Marcin Gul – kierownik kontraktu, Dariusz Kuleta – Przewodniczący Rady Gminy, Ks. Cyprian Lewandowski – Proboszcz Parafii w Pszczonowie, Ks. Andrzej Kłoszewski – Proboszcz parafii Stachlew, Ks. Wikariusz Grzegorz Krupa, Dyrektorzy Szkół z terenu gminy oraz Radni Gminy Maków. W uroczystości licznie uczestniczyła społeczność szkolna, rodzice oraz mieszkańcy gminy.