W Szkole Podstawowej w Słomkowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszystkich licznie zebranych na sali gimnastycznej gości w osobie wójta gminy Maków Pana Jerzego Stankiewicza, uczniów, rodziców i nauczycieli serdecznie powitała pani dyrektor Barbara Dziuda.
Tego dnia w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, godnie reprezentować dobre imię szkoły, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Zanim jednak trzy dziewczynki – uczennice kl. I zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej, musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły i tym samym zdać „egzamin pierwszoklasisty”. Na wszystkie pytania starszych koleżanek i kolegów dzieci odpowiadały wspaniale, co potwierdziło, że są dobrze przygotowane i mogą złożyć ślubowanie. Po tak uroczystej chwili aktu pasowania pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej w Słomkowie dokonał Pan wójt gminy Maków. Na pamiątkę tego wydarzenia wychowawczyni kl. I Małgorzata Wach wręczyła wszystkim pamiątkowe dyplomy i drobne upominki oraz legitymacje szkolne.
Kolejnym punktem programu było pasowanie na czytelnika uczennic klasy I. Dziewczynki złożyły uroczyste przyrzeczenie i zostały przyjęte w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Na pamiątkę otrzymały książeczki do czytania i zakładki do książek. Celem tej części uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz nawyku i potrzeby czytania, a także dbałości o książki.
Na zakończenie uroczystości uczniowie wierszem i piosenką złożyli życzenia nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej i ofiarowali bukieciki kwiatów.

PA120180
PA120180
PA120197
PA120197
PA120202
PA120202
PA120209
PA120209