OGŁOSZENIE - USUWANIE AZBESTU
PROJEKT PN. „USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MAKÓW-2019”

Wójt Gminy Maków zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
W związku z powyższym ogłaszamy w terminie od 14 marca 2019r. do 08.04.2019r. nabór wniosków osób zainteresowanych.
Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy Maków
lub pod tel. 46 831 20 09 wew. 105.