Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje, że od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyjmował nowe wnioski i wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze ( np. na nowonarodzone dzieci). GOPS będzie prowadził postępowania wszczęte na wnioski złożone do 31 grudnia 2021 r., zaś do 31 maja będzie realizował wypłaty świadczeń przyznanych na wnioski złożone przed 1 stycznia 2022 r.